Home    NVSRO    NVS (HQ)    CBSE    NCERT    Contact
 Jawahar Navodaya Vidyalaya Kannapurhatti, Dist: Raichur Karnataka -->        

G. Ravikumar

shivaraj s pyati

Education

M

 

Phone:


Address:


 

 

News

Notification

Time Table 2015